چهارمین تولیدکننده کاشی و سرامیک جهان، با خطر از دست دادن بازارهای خود مواجه است.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، ایران اکنون در میان چهار کشور نخست تولیدکننده و صادرکننده کاشی و سرامیک قرار دارد اما فعالان صنعت کاشی و سرامیک از رکود حاکم بر این صنعت و کاهش 30 درصدی مصرف کاشی و سرامیک در...ر داخل می‌گویند.

از سوی دیگر فعالان این عرصه از کم رونقی صادرات می‌گویند و به نظر می‌رسد مشکلات امنیتی کشورهای منطقه، بازارها را دستخوش نوسان کرده است. در این میان جدیت رقیبان نیز قابل توجه است؛ ترکیه با برنامه و سیاست تلاش می‌کند جای ایران را در بازارهای منطقه بگیرد. همچنین برخی فعالان این صنعت معتقدند صدای پای هند پشت سر ایران به وضوح شنیده می‌شود و اگر به فکر نباشیم به زودی بخش بیشتری از بازارهای منطقه را از دست می‌دهیم. در چنین شرایطی، با وجودی که هنوز هم ایران از نظر میزان تولید در جهان شرایط خوبی دارد، بخش زیادی از تولیدات کاشی و سرامیک کشور در انبارها دپو می‌شوند و راهی به بازارهای داخلی و خارجی نمی‌یابند.

توجه به کمیت به جای کیفیت

یکی از فعالان صنعت کاشی و سرامیک، رکود اقتصادی حاکم بر کشور، کیفیت پایین محصولات ایرانی و کمبود تجربه و دانش تخصصی را مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری شرایط موجود این صنعت می‌داند.

هورمن پرویزی، در گفت‌وگو با سرویس ایسنا می‌گوید: رکود فعلی حاکم بر اقتصاد کشور بر صنعت ساخت و ساز نیز تاثیر گذاشته است و با کاهش ساخت و ساز، صنایع وابسته به آن نیز دچار رکود شده‌اند.

مدیرعامل شرکت تایلسی بیان می‌کند: در ایران بیشتر از آنکه به کیفیت محصولات کاشی و سرامیک توجه شود به کمیت پرداخته شده است. در در حال حاضر ما از نظر میزان تولید در جایگاه چهارم جهان ایستاده‌ایم اما از نظر کیفیت شاید بتوان گفت در میان 20 کشور نخست نیز قرار نداریم.

تاریخ درج : 1395/2/22